Zikr-i Fuad (Şifalı Dualar ve Zikirler) Zikr-i Fuad (Şifalı Dualar ve Zikirler)

  • 0212 670 34 55

Zikr-i Fuad (Şifalı Dualar ve Zikirler)

Rahman ve Rahim olan ALLAH’ın adı ile...
Ey kendisine hakkı ile hamdetmekten aciz, günahkar tövbekar, hiddetlenen, sinirlenen, nankörlük içinde olduğumu ve dua ederken bile sabretmeyip isyan yoluna başvurduğumu bilen ALLAH’ım...
Senden, Sana hamdedenlerin en kamili hakkı için ona öyle bir salat selamını istiyorum ki; bu salat ve selam, onun enfes varlığında Senin en kutsi kemaline layık olsun, o ki Sen ona kendi isimlerin ESMA-İ HÜSNA’nın hakikatlerini ve yine kendi zatının teceliyatını açmıştın da GAYB (bilinmeyen) hazinenden her türlü ilmi irfanı verdiğin sebeple oda senin kemalatına yanaşır bir şekilde seni tanımıştı. Yine Sen ona, başkalarına ilham etmediğin güzelliklerin GAYB (bilinmeyen) aleminden ilham etmiştin, işte bu aciz kulunun hem maddi hem de manevi varlığına güç ve kuvvet ver.
Sen ki Adem’i yoktan var ettin. İsa’yı Ruhu’l-Kudüs ile destekledin ve yine Mehdi kuluna özel gücünle destek vereceksin. İşte ben de bu hazinende güç ve kudretin ile dirilmek, bu yolda teşmil (kapsamına almanı görmek) istiyorum.
Ey ALLAMEL GUYUB olan...
Ey MUCİBU DEAVAT olan...
Ey ESRAUL-HASİBİN olan RABB’İM sen dualarıma icabet edensin ve bu aciz kuluna kapılarını açacak olan tek ALLAH’sın...
Ya Hu... Ya Hu... Ya Hu...
#AH45

Yorumlar

    Kötü           İyi
Etiketler: Zikr-i Fuad (Şifalı Dualar ve Zikirler), Ali Elmalı, Ahir Zaman